Tekst på Briarfuglen

Som det kan ses af billedet, kan der kun være en kort tekst og højst fordelt på 3 linjer.