Persondatapolitik

GDPR - Persondataforordringen

I henhold til vores politik om databeskyttelse vil dine oplysninger kun blive opbevaret på en måde, som i henhold til bestillingen, er relevant for at kunne opfylde levering. Yderligere videregives data kun i forbindelse med nødvendige informationer, så som til fragtfirmaer.

Alle persondata opbevares i forbindelse med salg, statistik og til opfyldelse af gældende bogførings-/regnskabsregler.

De persondata som bliver registreret er:

Navn og adresse, kontaktoplysninger for behandling af bestillingen, købshistorik, statistikker.

Disse opbevares fortroligt internt i firmaet. Oplysningerne bevares kun så længe, som det har relevans for virksomheden og minimum i henhold til regnskabsloven.

Persondata kan slettes efter ønske efter gældende regler i regnskabsloven. Kontakt venligst firmaets bogholderi / administration, hvis dette skulle være relevant.

Ingen persondata vil blive brugt til profilering eller egen markedsføring og der er ingen overdragelse til 3. person.

Ved spørgsmål, kontakt os venligst.

-

GDPR- General Data Protection Regulation

I relation to our privacy policy, your information will only be stored in a way, that according to the inquiry, is relevant to meet your needs. In addition, the data will only be further transmitted in connection with necessary information, such as shipping companies.

All personal data is stored in connection with purchase and sale and statistic.

The personal data that will be registered are:

Name, contact information, purchase history, statistics.

These are kept internally within the company in total confidentiality. The information is kept only as long as it has relevance to the company and minimum according to the accounting act.

Personal data can be removed if desired followed by the rule according to the accounting act. Kindly contact the company's bookkeeper/administration, if this should be relevant.

No personal data will be used for profiling.

If any questions, do not hesitate to contact us.