DIAMANT-/KVADRATSPIDSER

Kvadrat/diamant pibespids er benævenslen for en pibespids hvor brystet er firkantet, for det meste kvadratiske, men der forekommer og spidser som er undtagelsen. Når kvadraten er sat på spidsen i forhold til bidet benævnes det som Diamant.
Fotoafdelingen har endnu ikke nået til kvadratspidserne/diamantspidserne.

Alle mål er i mm.
F = firkantet
Tal mellem F og *x= mål i mm ved bryst
Tal efter x = spidsens længde fra bryst
SA = saddel
Pl = parallel til bid
Fi = fiskehalebid.

Støbte Ebonitspidser har tap i overstørrelse, som skal "drejes" ned, så den passer til taphullet.


Bemærk: Til Acrylspidser anbefales der at bruge Teflon tappe, disse findes under Spidsmaterialer / Teflon.
preload spinner