GLINSE- OG POLERSKIVER

Glinse- og polerskiver til de enkelte funktioner.

Lav markering (tegn en pil) på skiven for, hvilken vej du har valgt at skiven skal rotere, for ensartet slibning/polering og for, at hullet ikke bliver udvidet i begge sider (ved anvendelse af spidstap).

Voksen overføres til skiven mens denne roterer, Gnidningsvarmen får voksen til at smelte og sætte sig på skiven.

Det bedste resultat opnås når piben hele tiden er i bevægelse, horisontalt såvel som vertikalt, medens der pudses/poleres.

På nye skiver skal løsthængende "tråde" fjernes inden brug, det gøres lettest med f.eks. en stålbørst el. lignende.

PIBEHOVED.
Pudsning af pibehoved foregår med en lærredsskive sammen med den brune voks (771/4). Denne voks har den fordel, at den både sliber og samtidig tager den overskydende voks og farve af selve pibehovedet.

PIBESPIDSEN.
Pibespidsen kan modstå en lidt grovere behandling. Her til anvendes en lærredsskive sammen med tællepimp. Tællepimpen har den fordel, at den sliber alle urenheder væk på selve pibespidsen. Den er især velegnet til fjernelse af kalkaflejringerne på Ebonitpibespidsen.

AFTRÆKNING.
Efter poleringen af pibe og pibespids, er næste stadie, at fjerne eventuelle voksrester og hertil skal anvendes en tør lærredsskive.

Aftrækningen skal foretaget omhyggeligt, da den senere glinsning ellers kan blive dårlig.

GLINSNING.
Hertil anvendes en blød bomuldsskive sammen med CANAUBA-voksen.
Anvend ikke for meget voks, da resultatet ikke bliver bedre - tværtimod.
Såfremt pibespidsen ønskes højglanspoleret kan ATOL/6 sammen med en blød bomuldsskive med fordel anvendes.

A D V A R S E L .
Ved pudsning/polering af piben: sørg altid for at holde piben lige over pudseskivens centerlinie, da skiven meget let vil kunne "trække" den ned under sig og i værste fald slå piben ud af hænderne.

Inden slibe-/polerskiven tages i brug skal den rives op, det gøres nemmest ved at holde et rivebræt eller en stålbørste på skiven mens denne roterer.


preload spinner